מעגלים

המעגל, הוא כמו באר של מים חיים ומחיים, שכל אישה צמאה להם. והיא אפילו לא יודעת שהיא צמאה. לקרבה, להכלה, להתפתחות בין אהובות ומאתגרות, ליכולת להתרפק ולהתחזק בתוך מרחב של תקשורת נשית הרמונית.
לא רק שהיא לא יודעת שהיא צמאה – היא עושה הכל כדי לא לשמוע את הצמא הזה, כי היא לא יודעת שיש מים כאלה – עבורה.
ואנחנו – בונות בארות של מיים חיים ומחיים…
ולומדות להיות האישה החכמה, היודעת בדיוק בדיוק איך להשליך אבן ועוד אבן למי הבאר, ולאפשר לתהליך של הקסם במעגל להתרחש, כאילו מעצמו. מאשרות לו להיות.0

אל דף הבית של נשים במעגלי החיים – מיכל דון